0

Talk with "PHOENIX LAVA"


อยากสร้าง SURPRISE! 
อยากสร้าง รอยยิ้ม
อยากสร้าง เสียงหัวเราะ
อยากสร้าง ความทรงจำดี ๆ
อยากให้ฟีว์ไปหาที่ไหน พูดคุยกับฟีว์เรื่องอะไร

บอกฟีว์ได้ที่

https://www.facebook.com/phoenixlavaofficial

หรือ
087-939-2792
หรือ
phoenixlava.official@lavabun.com

ฟีว์รอสร้างเซอร์ไพร์สให้ทุกคนอยู่นะฮับ^^