0

แจ้งเสียชีวิต  |   แจ้งตายเพื่อ ขอ ใบมรณบัตร   |   ใบมรณบัตร คือ

แจ้งเสียชีวิต | แจ้งตายเพื่อ ขอ ใบมรณบัตร | ใบมรณบัตร คือ


2020-08-31 23:06:43

วิธีแจ้งเสียชีวิต  ขอใบมรณบัตรสวัสดีครับวันนี้ฟีนิกซ์ลาวาขออนุญาติให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเสียชีวิตของผู้ล่วงลับ ว่าต้องทำอะไรบ้าง ถ้าเราเจอผู้เสียชีวิตในบ้าน นอกบ้าน หรือที่โรงพยาบาล  เราต้องทำอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร เราทำเพื่อแจ้งแต่เทศบาลว่าผู้เสียชีวิตท่านนี้เป็นใคร และบันทึกเป็นข้อมูลไว้ และ การขอใบมรณบัตรการจัดทำใบมรณบัตร หรือ เอกสารบันทึกการมรณะ จัดทำขึ้นมาเพื่อสำรวจประชากรในเขตนั่นๆ  เมื่อมีการตายและแจ้ง  ทางเทศบาลจะตัดชื่อผู้ล่วงลับออกจากทะเบียนบ้าน ทำให้การสำรวจประชากรในจังหวัด หรือ เขตนั้นๆถูกต้อง
แจ้งเสียชีวิต, ใบมรณบัตร, ใบมรณะ, ขอใบมรณบัตร, แจ้งตาย


แจ้งเสียชีวิต


ขั้นตอนการ  ขอใบมรณบัตร


1. ผู้พบศพ ผู้ตาย จะต้องแจ้งเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ที่ว่าการอำเภอภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับใบ ทร.4 ตอนหน้า  แต่ถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ทางแพทย์ จะออกใบ ทร.4/1 ให้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการเสียชีวิตในโรงพยาบาล2. เอกสารที่ต้องเตรียมไปเทศบาลเพื่อแจ้ง จะต้องมี  บัตรประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี) ทะเบียนบ้านของผู้ตาย (ถ้ามี)  ใบ ทร.4 และบัตรประชาชนของผู้แจ้ง3. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการชนสูตรศพ หาหลักฐานการเสียชีวิตเพื่มเติม4. หลักจากแจ้ง และ ทำเอกสารครบแล้วเราจะได้ใบมรณบัตรมา  ใบมรณบัตรนี้สำคัญมากเพราะ เป็นเอกสารยืนยันของผู้ตายเพื่อดำเนินการทำ มรดก และ การจัดการทรัพย์สินของผู้ตายต่อไป
ฟีนิกซ์ลาวา Snack Box ยินดีให้บริการ 


ขนม อภิธรรมศพ  ด่วน ภายใน 12 ชั่วโมงแจ้งเสียชีวิต, ใบมรณบัตร, ใบมรณะ, ขอใบมรณบัตร, แจ้งตาย
แจ้งเสียชีวิต, ใบมรณบัตร, ใบมรณะ, ขอใบมรณบัตร, แจ้งตาย

ั่งเลยง่ายๆ แค่แสกน หรือ Add Line : @Phoenix_Lava


จัดงานศพ, วิธีจัดงานศพ, เตรียม งานศพ, งานศพ ทำอะไรบ้าง, พิธีงานศพ


**สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบE-taxและแบบเป็นเอกสารตัวจริง
รายละเอียดเพื่มเติม  ที่นี่ : 
ขนมงานศพ PHOENIX LAVA
ขอบคุณที่ไว้วางใจเรา
ฟีนิกซ์ huawei phoenix lava Samitivej สภากาชาตไทย snack box
king power snack box 
ntt snack box phyathai snack boxการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค snack box lazada snack box 
green spot snack box ศิริราช snack boxCDG snack boxSC Asset snack box 
Allergan snack box UOB snack box IRPC snack box DEloitte snack box